Info

Att tänka på/info

Varje kyrkogård har riktlinjer och bestämmelser för hur en gravanordning får utformas. T.ex bestämmelser för hur hög och bred gravstenen får vara eller om enbart liggande gravstenar godkännes osv. Innan tillverkningen av en gravsten kan börja ska ritningen/ bekräftelsen godkännas av både kund och kyrkogårdsförvaltningen. Det är endast gravrättsinnehavaren som kan göra en beställning. När man ser ut en ny gravplats får man samtidigt ta del av bestämmelserna för just det gravkvarteret som gravplatsen är belägen på. Det är därför viktigt att man redan innan man ser ut gravplatsen, funderar över vilken utformning man har tänkt sig. Bästa platsen för att finna inspiration i ditt val av gravsten är just på kyrkogården. Titta framförallt på hur det ser ut på gravplatserna runt om. Men det finns inga generella regler, förutom att sten och text inte får vara stötande för någon annan.

Men ni bestämmer vad som skall stå på stenen.

Datum: det vanligaste är t.ex. dag, månad år (12.4.1956 ) men om man vill så kan man skriva (1956.4.12) eller bara årtal.

Hälsning eller vers: vanligt är (Vila i frid) men du kan skriva precis vad du vill.

Ritningar: i priset av gravsten så ingår en ritning som vi ger er vid vårt möte eller så skickas den, nästkommande ändringar av ritning/ritningar så debiteras en kostnad/tim.

Symboler: Du kan välja en symbol eller rita något eget, vi ritar om din ritning så att den går att gravera på stenen, Tim deb.

Beställning av arbete: Kostnader kan komma att debiteras för transport arbetstid samt trängselskatt.

Ett Minne i Sten äger stenen tills full betalning mottagits, försenad betalning debiteras samt att fakturan lämnas till inkassobolag detta innebär att 3-4 % läggs på ursprungsfakturan